Energin som påverkar vårt mående

06.03.2023

Akupunkturpunkter som påverkar/påverkas av ditt känslomässiga mående. Sorg, ångest, trötthet, nedstämdhet, depression, inre stress eller/och hjärtklappning. Vid en energibrist är det också vanligt vi blir tunga i våra armar och upplever att vi är svaga i våra handleder. Även våra drömmar kan bli mer ångestfyllda vid en energibrist. Vi tappar lusten och har svårt att känna både driv och glädje. Energin är låg både känslomässigt och kroppsligt. Kroppen kommunicerar med oss, det här är kroppens sätt att tala om för oss att vi behöver ta hand om oss lite bättre, att den inte fått den återhämtningen den behöver för att kunna tillfredsställa oss med ett optimalt mående. Den behöver bara lite förståelse genom rätt förutsättningar.