HÄLSOÅNGEST

09.05.2023

Hälsoångest, tidigare även kallat för hypokondri. Ett tillstånd som påverkar akupunktursystemets energi, som i sin tur orsakar symtom som vi blir oroade över, där oro skapar mer stress och en ond spiral skapas. Våra känslors kraft påverkar oss fysiskt, precis som det fysiska mående kan påverka det psykiska. Har vi smärta skapar det oroliga tankar, har vi oroliga tankar skapar det smärta. Vi är en helhet som vi behöver ha med  i tanken när vi tittar på varför vi mår som vi gör. Missar vi den ena biten blir den andra lidande, en rätt enkel matematik egentligen.

Tyvärr hamnar personer med hälsoångest ofta mellan stolarna, där de inte blir tagna på allvar, många gånger pga. ren okunskap. Både av sin omgivning och även sjukvården tyvärr. Här hamnar man i ett läge där möjligheten till förändring blir riktigt svår. Okunskapen om hälsoångest är troligen den största orsaken till att så många har den. För att läka från sin hälsoångest måste vi bli trodda och se helheten! 

Vi kan kalla det vad vi vill. Jag pratar om Yin och yang, balans för kropp och sinne för din helhet, det österländska sättet att titta på hur du mår. Jag har träffat flera personer med hälsoångest, ALLA har haft väldigt mycket stress i sina system, vilket skapar symtom som sjukvården många gånger missar, vill inte se eller kan inte göra något vid. För att i bristen på kunskap säga att det är något du får leva med. Kanske jag är lite hård mot sjukvården här, men att se helheten är tyvärr en bristande vara i dagens sjukvård. En sjukvård som är fantastisk på mycket annat. Att bli trodd och sedd är en startknapp för att kroppens självläkande kraft skall sättas igång. Genom traditionella medicinska läran, samt dagens teknik kan vi mäta hur du mår fysisk, psykiskt och hur det har samband med varandra.