Tänk om..

Tänk om en kropp i ofas har en energi och påverkar vårt mående på ett sätt.
Tänk om en kropp i fas har en annan energi och påverkar vårt mående på ett annat sätt. Skulle det vara orimligt att denna energin påverkar oss på olika sätt?
Alla vet vi hur det känns med en fredagskänsla eller ett rus av lycka,
att vara på humör och känslan bara infinner sig. Det kan vi relatera till, att vi mår rätt bra i den energin.
Vi känner också igen den motsatta energin, där vi med eller utan anledning känner oss dämpade, trötta och håglösa. Vi känner oss energilösa, vi säger till och med just det orden ibland. Energilösa, tomma på energi. Den icke-energin är inte riktigt lika kul att leva i. Vilken energi lever du i/vill leva i? Hur laddar du dina batterier? Lyckas du ladda dina batterier? Tänk om möjligheten finns att påverka energin, gnistan, livsfrekvensen, orken och lusten till leva livet fullt ut. Grundförutsättningarna för att resten av oss ska fungera som det ska.
Välkommen till behandlingsmetoder som tar hänsyn till din helhet.  

Hormonell balans

En hormonell obalans kan ställa till det ordentligt för oss. Skapas av både hormonella preventivmedel, socker, mejeriprodukter, sötningsmedel och hormonstörande medel som vi hittar i bekämpningsmedel (välj obesprutad mat), i plaster men även i hygien, hår- och hudvårdsprodukter (välj ekoprodukter). Huden är vårt största andningsorgan till ytan och suger upp var vi smörjer den med. Här får candidan en tillväxt och skapar sedan ett moment 22 när den göder inflammationen i din kropp. Känslan av att vara i balans ligger långt bort. Ett sug efter både socker och alkohol är sällan ovanligt. Finns ett stort värde i använda rena produkter, reducera sockret. En hormonell obalans kan påverka sömnen men även vakenheten, nedstämdhet men framförallt inflammationen i din kropp. Värk, menstruella besvär, klimakteriet, PMS, humöret, endometrios, sköldkörteln, infertiliteten, led- och muskelvärk är bara början på en lista som har svårt att ta slut.

Antikroppstest

Fler NYHETER! 

Snabbtester för både Covid och antikroppar hittar du nu i min hylla. På 15 minuter har du svar på ditt test. Ett test som är godkänt enligt Folkhälsomyndigheten. Covidtest utförs alltid av egen person. Jag förutsätter att du alltid är fri från förkylningssymtom när du besöker min klinik. Antikkroppstestet kan jag vara behjälplig i vid behov. Då bokar du in dig på en tid för testtagning. Jag skicka tester på posten mot fraktavgift.

Du är alltid välkommen höra av dig vid funderingar och frågor!

NYHET!

Mekaniska koppor som avger infrarött ljus i kombination med en långsamt pulserande rörelse för den ökade cirkulationen. Ett komplement jag använder i behandling. Alla mina behandlingar utgår från ditt behov eller dina önskemål. Jag föredrar alltid att jobba med helheten. Vilken innebär att dessa komplement blir viktiga bitar för att få ihop helheten just för dig. Koppning är ett fantastiskt verktyg att ta till när man vill få igång cirkulationen pga en muskulär satagnation, stelhet eller värk.

Välkommen in och prova nyheten! 


Oxidativ stress/ fria radikalskador

Fria radikaler är en restprodukt av vår förbränning, som kompenseras av antioxidanter. Så länge vi äter balanserat eller ej går över våra egna tillgångar är det inget problem. Problemet uppstår när vi intar för mycket alkohol, tobak, socker och kemiska tillsatser som t.ex. skräpmat och energidrycker. Eller när vi stressar galet mycket, övertränar eller drabbas av långvarig sjukdom eller sorg som vi har svårt att återhämta oss ifrån. Vissa saker kan vi påverka, andra inte. Här börjar processen av oxidativ stress. Våra celler börjar "rosta" , åldras i förtid. Än sen? Sen har vi ett sämre näringsupptag, en sämre läkningsförmåga. Vi jobbar i motvind och upplever att kroppen slutar "svara" på återhämtningen. Vår kropps läkande förmåga saknar sin fulla kapacitet helt enkel. I ett tidigt skede av oxidativ stress räcker rikligt med antioxidanter via kosten. Den första bilden kräver en mer terapeutisk behandling för skillnad. Det går att göra skillnad, det kräver bara sitt och en del tid. Jag jobbar med din friskvård på cellnivå 🦠 Det här är bara en av ett 20-tal saker som jag tittar på i blodet när du kommer på ett nybesök.

Blodsocker och blodtryck

På min klinik kan du ha koll på både blodsockret och blodtrycket. Två värden som är viktiga att ha koll på vid misstanke om ohälsa. Ett normalt blodsocker ska ligga på 4,0-6,0mmol/L på morgonen innan måltid, efter måltid kan det normala uppstiga till ett värde på 8,7.

Blodtrycket ändras med stigande ålder och kan skilja sig från person till person. Normalt räknas till 100-140/ 60-90mmHg.

Besväras man normalt av lågt blodtryck, kan kontrasterna bli stora till värden som normalt sett räknas till okej.

Därför viktigt veta vad man har i blodtryck när man mår bra.  


Har du tappat gnistan?

Det är något som händer när vi har brist på energi i vårt akupunktursystem. Särskilt tydligt blir det nu när organen tunntarm och hjärta hör till årstiden. Till sommarens årstid hör just dessa organ som får oss att känna oss lite nere, sommardeppiga, sorgsenheten finns där av ingen anledning, ångesten och oron kommer krypandes. Vi tappar lusten och känner oss låga i sinnet när kroppens system saknar Qi, energi 💚. Energibristen får vi av ett obalanserat leverne. Inget negativt nödvändigtvis. Ofta energiska, idérika och ambitiösa personer som lite bränner energin i båda ändarna, kan känna igen sig mer av just detta. Glädjen och lusten blir för "hett" just sommartid. Balans är det svåraste när man är personen som gillar att det går i 120. Planera in din återhämtning alltid. En bra start i alla fall. Värt ändå tänka på, för att må så bra som bara möjligt. 

Många upplever en skillnad genom att gå på akupunktur. Högteknologisk akupunktur, mätbara behandlingsmetoder bara hos din Herb Pharma terapeut 🌟 

Ångest, andning och akupunktursystemet

När vi får ångest påverkas vår andning. Vi andas snabbare och den ökade syresättningen stressar lungorna. Koldioxidhalten i kroppen blir för låg. Vårt mentala mående påverkas av den här obalansen, känsloläget krisar och ångesten blir total. Det här styrs både i medveten handling och i det omedvetna. Vi kan skapa ångest genom att syresättas oss för mycket, andas häftigt, skapar till slut en hyperventilation. Panikångest. Vi kan skapa lugnet genom att öka halten av koldioxid, pås-andas i ett akut skede. På lång sikt lära oss att andas mer rätt. Trappa ner graden av ångest. Lungans meridian är direkt påverkad i sammanhanget.
Ibland är detta inte så lätt när kroppen sköter detta i förvirring och kaoset handlar om överlevnad framför självläkning. Självläkningen är just vad kroppen är bäst på, ämnad att pyssla med. Långvarig stress orsakar just kaos i vårt system. När akupunktursystemet ät stressat, vilket den nästintill alltid är vid ångestpåslag. Dessa värden kan vi mäta och läsa av och behandla med Qi-power. Dagens teknik möjliggör mätning och behandling med högteknologisk akupunktur. När vi får ner stressen i akupunktursystemet minskar eller försvinner symtomen. En relaxator rekommenderas vid behov, ett hjälpmedel för reglera andningen. Är systemet i obalans är det svårare på egen hand, därav orsak till behandling. Behandlingar för ett mer balanserat mående 💚

Herb Pharma naturtepati

Din hälsa - Vårt fokus

Vårt mående hänger samman med våra fysiska symtom

Enligt traditionell kinesisk medicin hänger vår kropps
och våra själsliga symtom ihop. Oroar vi oss, har det samband med magen och så vårt immunförsvar. Går vi "all in" i rädslan sätter det sig i både bihålor, nacke och rygg. Katastroftankar och panik har en koppling till stress som kan leda både till tinnitus och yrsel. Stress är ett fördärv. Dålig självkänsla och avsaknad av livsgnistan hör även hit. Ilska och frustation har sambandet värk, höfter och inflammation. Även trötthet. Vi grubblar.
Sorg har kopplingar till andningsorganen, hosta, luftrör, hud/eksem. Ångest. Värk i handleder eller armar.
Att vara objektiv och något distanserad till sina känslor har betydelse för vårt mående. Lägger vi locket på, förvärrar vi de känslomässiga symtom på sikt. Vi kommer inte undan, vi behöver bearbeta våra känslor för balans.
Eftersom vi kan behandla fysiska symtom, kommer vi också åt de själsliga måendet. Vår mentala hälsa.
Att välja glädjen framför oro och rädsla, gynnar oss även fysiskt. Vi är en helhet 💚

Matintoleranstest för 46 livsmedel

Nytt i behandling! Genom ett stick i fingret tas några droppar blod, med en pipett sugs blod upp för testet som visar på eventuell intolerans på 46 livsmedel. Har vi misstankar om intoleranser är detta en bra kartläggning. Testet har fler perspektiv i för de som går i behandling hos mig. Genom en "vanlig" blodanalys jag gör kan vi få fram att man har läckande tarm t.ex., men inte varför. Det här matintolerans testet är som pricken över i:et. Här kan du direkt få svar på; vad ska jag undvika för att kroppen ska få bättre förutsättningar att självläka. För att i nästa steg möjligen fasa in livsmedel som man tidigare haft en känslighet mot. Gäller ej då allergi, utan endast intolerans. En intolerans är inte samma sak som allergi. Intolerans är en känslighet som inte sällan orsakas av en läckande tarm.

Herb Pharma Natureterapi

Din Hälsa - Vårt fokus 💚


Behandling för ditt immunförsvar

Genom akupunktur kan ditt immunförsvar behandlas. Behandling sker med högteknologisk akupunktur. Även antioxidanter och tillskott för tarmfloran är av stor vikt. Är ditt akupunktursystem stressat, är även ditt immunförsvar stressat och har svårt med ditt försvar. Har vi brist på energi i vårt akupunktursystem, har vi sällan motståndskraften att stå emot en infektion. Akupunkturbehandlingarna används i syfte att balansera vårt system, att vi har styrkan att stå emot kommande infektioner. Människor som är i balans är mer motståndskraftiga. Tvätta händerna och välj glädjen framför rädslan. Våra känslor påverkar oss på cellnivå.

Din Herb Pharma naturterapeut
Nina Lindberg


Rumsspray med kristaller

Sprayen har en mild och mycket behaglig doft av citrus, innehåller bla kristaller av ametist och bergskristall, vilket gör sprayen unik.

Bergkristallen är den kraftfullaste healingstenen bland alla kristaller.

Ametisten som sten kan bäras för att skydda sig från negativitet och stress. En rumsspray som har i syfte att hela och frigöra oss från stress. Min personliga favorit både hemma och på kliniken.

Din Herb Pharma naturterapeut Nina Lindberg


Hjärtat

När det kommer till akupunktursystemet har hjärtats organflöde stor betydelse för vårt mående. Hjärtat är den som närar andra organ med energi. Likt moder jord.

Glädjen ger hjärtat energi, skräcken ger panik, sorgen gör oss nedstämda och stressen bränner ut. Tröttheten till andra delar av kroppen blir uppenbar, i den utsträckning att vi i värsta fall inte längre kommer upp ur vår säng. Energibristen är total, flera eller alla organflöden har energibrister. Vilket kan bekräftas i en mätning av ditt akupunktursystem.

Glädjen är viktig. Vad och vem blir jag glad av? Vad matar jag mitt sinne med? Ha med i beräkningen vad vi ofrivilligt blir utsatta för, som sorg t.ex.

Mycket kan vi påverka, men inte allt..

Glädjen är vår drivkraft, men driver vi för hårt, brister orken. Balans.

Ström används vid smärtbehandling, vid kraftig inflammation eller när vi vill skjutsa upp energin ordentligt i vårt akupunktursystem. Kan handla om ryggont, kronisk trötthet eller en tennisarmbåge. Metoderna är mätbara, vilket gör att jag som behandlare vet exakt hur mycket energi din kropp tagit emot. Vad du behöver. Ström är en metod som tvingar...

Nyhet i hyllan!
En kosmetisk produkt som tillför fukt och syre åt alla hudtyper. Används som ett komplement till Bioptron ljusterapi (som finns att hyra) eller som enskild produkt. Oxy Sterile Spray är en steril produkt som innehåller vatten berikad med hög koncentration av syre. 500% syre till skillnad från kranvatten som innehåller 5%. Spraya en...

Ångest/ oro, stress, serotoninbrist, sömnlöshet, cellförnyelse, skönhet, cirkulation, värk, rygg, knä, nacke, artros, reumatiskt, inflammation, idrottsskador, sår, hud, acne, eksem. är en del av symtomen som behandlas med ljusterapi.

Nu har jag fått hem dessa fantastiska Gua Sha stenar för hemmabruk. En daglig rutin för ansiktet, som stimulerar cirkulationen, drar igång kollagenproduktionen, vårt naturliga botox.

Tidigare i veckan gästade jag Nordebros Trädgård i Nittorp. Ett fantastisk ställe i sin helhet. Men mitt stora intresse handlar och grönsakerna som finns där. Tanken slår mig just nu att friluftslivet med vandringsleder och kanotpaddling har absolut med självläkning att göra, få ner stressnivåerna och umgås med naturen. Stressen som oftast är en...

Fredag 27 september besöker jag Hälsokraft i Gislaved. 13-18 finns jag på plats för att mäta ditt akupunktursystem, kostnadsfritt. Jag talar om för dig hur din kropp mår. Berättar om hur det hänger samman med ditt akupunktursystem. Endast drop-in tider. Hoppas på att vi ses där.

23 Oktober gästar jag Nordebros Trädgård. Då berättar jag om hur kroppens självläkande förmåga hänger ihop med ditt akupunktursystem. Hur det går behandla och vad du kan göra själv för främja din självläkning. Under kvällen har du möjlighet mäta upp energin i ditt akupunktursystem och få reda på hur just din kropp mår.

Mina behandlingsmetoder är unika. Unika för att vi är, inte för att behandlingen egentligen är. Vi är unika i vår självläkning. Det är just den som behandlas. Jag jobbar för kroppens egna självläkande förmåga. Ger energi åt dina startkablar. Det är just där det ofta brister, i energin. Inte sällan att vi förbrukar mer än vi har, stressen är en...

Några akupunkturpunkter som används vid kosmetisk akupunktur. En grund som påverkar akupunktursystemet, i syfte att skönheten ska komma inifrån. Efter att dessa nålar är satta sätts nålarna som stimulerar rynkor och linjer lokalt. Den här behandlingen siktar på helheten, ditt mående, ditt utseende. Ljusterapin används även för stimulera huden. Det...

Semestertider

14.06.2019

Semestertider för de flesta. Jag finns på plats t.o.m. måndag 8 juli, vecka 28. Så jag jobbar några veckor till. Är åter i behandling måndag 29 juli vecka 31.

En exklusiv helhetsbehandling som tar hänsyn till ditt yttre, men också till ditt inre mående. En akupunkturbehandling som reducerar finare linjer och förebygger rynkor. Här behandlas helheten utefter ditt behov. Några kroppsnålar, öron akupunktur och ansiktsnålar. Alltså inget för den nålrädda. Behandlingen kompletteras med ljusterapi för det...