Våra känslor speglar vår hälsa

29.04.2019

Kroppens obalanser handlar inte bara om det kroppsliga symtomen. Låg självkänsla, tilltro till sig själv och andra, rädslor som urartar i katastroftankar utan rimlig grund, ilska och frustation, bittra tankar, obeslutsamhet, misstänksamhet och svartsjuka eller ångest är känslor och tillstånd vi sällan känner nämnbart av i balans. I behandling är det tydligt att våra negativa känslor minskar. Våra känslor hör ihop med vår fysik. Det bekräftas ofta i behandling att tex en frustrerad person har svårt att tygla sitt humör, inflammatoriska processer i kroppen, illamående, en tung trötthet, huvudvärk, "har dimsyn" eller problematik med ben, ljumske, höft. Alla våra känslolägen har kopplingar till våra organflöden, enligt den traditionella kinesiska medicinen som jag utgår ifrån i behandling.

I behandlingarna jag utför tar jag hänsyn till det här. Det hör ihop, vi är en helhet.  Och det är ofta helheten vi saknar, för att skapa förutsättningarna för att läkas, utifrån vad våra kroppar har förmågan till. Det finns inga quick fix eller snabba lösningar som inte har ett pris, priset vi får betala senare genom att skjuta på en problematik, eller i värsta fall förvärra den. Exempel på detta är att ta en värktablett för huvudvärk. Smärtan försvinner tillfälligt och återkommer p.g.a. att grundorsaken till huvudvärken inte är åtgärdad. Vi tar en ny värktablett, upprepar en kortvarig lösning som skrapar på vår tarmslemhinna: Kemiska läkemedel är en bidragande orsak till läckande tarm. Skapar förutsättningarna för inflammatoriska processer i vår kropp. tex kronisk värk, fibromyalgi, inflammationer m.m. m.m. Processen belastar vår lever och frustationen kommer som på beställning.

I en blodanalys tillsammans med behandling av akupunktursystemet når vi grundorsaker få behandlingsformer kommer i närheten av. Via mikroskop och Qi-power kan vi mäta och jämföra dina behandlingsresultat. Akupunktursystemet är svagt elektriskt och därav är det också mätbart.

 Ibland känner vi av våra obalanser fysiskt eller mentalt, oftast både och. Är vi i balans, är vi det även i våra känslor. Visst har vi rätt och bli arga eller frustrerade över händelser, men en daglig frustation finns inte när vi är i balans. Att lyssna på sina känslor har ett stort värde för vår hälsa. Ta väl hand om er!

Din Herb Pharma naturterapeut

Nina Lindberg