Intimt och tabu

07.03.2019

Det finns symtom som känns både intima och tabubelagda. Men har stor betydelse för vår livskvalité. 

Jag tänker på urinläckage, tarmläckage, gasighet, förstoppning, IBS, hemorrojder, smärta vid samlag, pms, hormonella besvär, menstruella besvär, avsaknad av lust, potens, fertilitet m.m. 

Är vi i obalans i njuren och urinblåsans meridian, har vi symtom som är kopplade till organen och dess flöden. Är vi dessutom hormonellt i obalans påverkar det vårt mentala mående, hud, hår, inflammationen i kroppen, fertiliteten bl.a. Är vi i obalans i mage, tjocktarmens flöde, så känner vi av de symtomen som är kopplade dit som t.ex. hemorrojder, gasighet, förstoppning. Otippat men tjocktarmens flöde har även stark koppling till tennisarm och nacksmärta,  så det är inte alltid så lätt reda ut vad som är vad, utan rätt hjälp. 

Jag utgår från ditt akupunktursystemet i behandling. Dagens teknik möjliggör mätningen av energin i ditt system, här kan vi komma åt grundorsakerna till dina symtom. Se vad som behöver behandlas. Mätningen görs både före och efter behandling för se hur ditt akupunktursystem svarar. Vi är olika och unika, därför måste behandling ske utefter ditt behov för bästa resultat.

Alla mina akupunkturbehandlingar går behandla nålfritt, även att jag som behandlare föredrar nålar i vissa fall. Men det är inget måste om man är nålrädd.

Blodanalysen är ytterligare en metod som jag använder för hitta grundorsaker till din problematik. Dessa blodanalyser kan ej jämföras med vårdens sätt att mäta vår hälsa. Mikroskopering av ditt blod, enligt Herb Pharmas metod, här ser vi möglet, parasiterna, läckaget i tarmen eller vad det nu är som kan ha kopplingar till dina besvär.

I blodanalysen ser vi om du har läckande tarm som är en grundorsak till inflammationen, om du har candida (svamp) eller parasiter som bidrar till den hormonella obalansen, som tar vår energi och gör oss oförklarligt trötta. Besväras kroppen av parasiter en längre tid, kan det vara möjligt den börjar kapsla in dessa i hopp om att bli av med dem, och cystor i vår kropp börjar bildas. Kroppens självläkande processer får konkurrens och inte det utrymmet det behöver för att hålla oss symtomfria. Parasiter är också en vanlig orsak till magbesvär, gasighet, oregelbunden tarmtömning, ibland trög, ibland lös, hemorrojder, tarmläckage m.m.

Behandling sker i första hand med högteknologisk akupunktur (nålfri) och örtbaserade tillskott. Här stimuleras kroppens egna självläkande processer för främja ditt bästa mående.

Ett nybesök innefattar både mätning och behandling av ditt akupunktursystem och en första blodanalys. Uppföljning av blodanalysen sker löpande efter behov i återbesöken.

Din Herb Pharma naturterapeut

Nina Lindberg