Mät HB och hematokritvärdet

28.12.2022
Nu kan du mäta HB och hematokritvärdet hos mig.
HB blodvärdet är ett värde som ger signaler av blodbrist. Det finns många olika orsaker till blodbrist. Du kan till exempel få blodbrist av hemorrojder, näringsbrist, järnbrist, B-vitaminbrist, inflammatoriska sjukdomar, autoimmuna sjukdomar, benmärgssjukdomar, cancer och ärftliga sjukdomar.
Symtom på lågt blodvärde:
* Trötthet, muskelsvaghet.* Yrsel (framför allt vid uppresning)* Blodtrycksfall.* Huvudvärk.* Hjärtklappning.* Svimning.* Andfåddhet.
Hematokritvärdet är ett prov som visar fördelningen mellan röda blodkroppar och blodplasma. Ett mått på andelen röda blodkroppar i blodet. Ett förhöjt HB, blodvärde och hematokritvärde innebär att blodet är tjockflytande, vilket ökar risken för blodproppar.
Visar det sig att dina värden avviker, då vet vi att det är det sjukvården du ska vända dig till.