Möjliga orsaker

19.01.2023
Årstiden är vinter och vi lättare drabbas av vissa besvär. Särskilt vid en energibrist. Tröttheten är alltid en första indikation på just den energibristen. Övriga andra symtom är infektionskänsligheten, att man upplever immunförsvaret svagt. Problem med bihålor, nästäppa/rinna, huvudvärk, nacke och rygg. Vi kan även besväras av urinvägsbesvär, svårt hålla tätt. Tappar vi energin i urinblåsans medidian, kan det påverka förmågan att hålla sig. Något som enl tcm även påverkar förmågan att bära våra foster. Rädslorna som vi lätt känner av vid en obalans, missgynnar energin. Varav vikten av att vi alltid ska bearbeta våra känslor för att gynna kroppens självläkande förmåga.