Tänk om..

Tänk om en kropp i ofas har en energi och påverkar vårt mående på ett sätt.
Tänk om en kropp i fas har en annan energi och påverkar vårt mående på ett annat sätt. Skulle det vara orimligt att denna energin påverkar oss på olika sätt?
Alla vet vi hur det känns med en fredagskänsla eller ett rus av lycka,
att vara på humör och känslan bara infinner sig. Det kan vi relatera till, att vi mår rätt bra i den energin.
Vi känner också igen den motsatta energin, där vi med eller utan anledning känner oss dämpade, trötta och håglösa. Vi känner oss energilösa, vi säger till och med just det orden ibland. Energilösa, tomma på energi. Den icke-energin är inte riktigt lika kul att leva i. Vilken energi lever du i/vill leva i? Hur laddar du dina batterier? Lyckas du ladda dina batterier? Tänk om möjligheten finns att påverka energin, gnistan, livsfrekvensen, orken och lusten till leva livet fullt ut. Grundförutsättningarna för att resten av oss ska fungera som det ska.
Välkommen till behandlingsmetoder som tar hänsyn till din helhet.  

Hormonell balans

En hormonell obalans kan ställa till det ordentligt för oss. Skapas av både hormonella preventivmedel, socker, mejeriprodukter, sötningsmedel och hormonstörande medel som vi hittar i bekämpningsmedel (välj obesprutad mat), i plaster men även i hygien, hår- och hudvårdsprodukter (välj ekoprodukter). Huden är vårt största andningsorgan till ytan och suger upp var vi smörjer den med. Här får candidan en tillväxt och skapar sedan ett moment 22 när den göder inflammationen i din kropp. Känslan av att vara i balans ligger långt bort. Ett sug efter både socker och alkohol är sällan ovanligt. Finns ett stort värde i använda rena produkter, reducera sockret. En hormonell obalans kan påverka sömnen men även vakenheten, nedstämdhet men framförallt inflammationen i din kropp. Värk, menstruella besvär, klimakteriet, PMS, humöret, endometrios, sköldkörteln, infertiliteten, led- och muskelvärk är bara början på en lista som har svårt att ta slut.

Antikroppstest

Fler NYHETER! 

Snabbtester för både Covid och antikroppar hittar du nu i min hylla. På 15 minuter har du svar på ditt test. Ett test som är godkänt enligt Folkhälsomyndigheten. Covidtest utförs alltid av egen person. Jag förutsätter att du alltid är fri från förkylningssymtom när du besöker min klinik. Antikkroppstestet kan jag vara behjälplig i vid behov. Då bokar du in dig på en tid för testtagning. Jag skicka tester på posten mot fraktavgift.

Du är alltid välkommen höra av dig vid funderingar och frågor!

NYHET!

Mekaniska koppor som avger infrarött ljus i kombination med en långsamt pulserande rörelse för den ökade cirkulationen. Ett komplement jag använder i behandling. Alla mina behandlingar utgår från ditt behov eller dina önskemål. Jag föredrar alltid att jobba med helheten. Vilken innebär att dessa komplement blir viktiga bitar för att få ihop helheten just för dig. Koppning är ett fantastiskt verktyg att ta till när man vill få igång cirkulationen pga en muskulär satagnation, stelhet eller värk.

Välkommen in och prova nyheten! 


Oxidativ stress/ fria radikalskador

Fria radikaler är en restprodukt av vår förbränning, som kompenseras av antioxidanter. Så länge vi äter balanserat eller ej går över våra egna tillgångar är det inget problem. Problemet uppstår när vi intar för mycket alkohol, tobak, socker och kemiska tillsatser som t.ex. skräpmat och energidrycker. Eller när vi stressar galet mycket, övertränar eller drabbas av långvarig sjukdom eller sorg som vi har svårt att återhämta oss ifrån. Vissa saker kan vi påverka, andra inte. Här börjar processen av oxidativ stress. Våra celler börjar "rosta" , åldras i förtid. Än sen? Sen har vi ett sämre näringsupptag, en sämre läkningsförmåga. Vi jobbar i motvind och upplever att kroppen slutar "svara" på återhämtningen. Vår kropps läkande förmåga saknar sin fulla kapacitet helt enkel. I ett tidigt skede av oxidativ stress räcker rikligt med antioxidanter via kosten. Den första bilden kräver en mer terapeutisk behandling för skillnad. Det går att göra skillnad, det kräver bara sitt och en del tid. Jag jobbar med din friskvård på cellnivå 🦠 Det här är bara en av ett 20-tal saker som jag tittar på i blodet när du kommer på ett nybesök.

Blodsocker och blodtryck

På min klinik kan du ha koll på både blodsockret och blodtrycket. Två värden som är viktiga att ha koll på vid misstanke om ohälsa. Ett normalt blodsocker ska ligga på 4,0-6,0mmol/L på morgonen innan måltid, efter måltid kan det normala uppstiga till ett värde på 8,7.

Blodtrycket ändras med stigande ålder och kan skilja sig från person till person. Normalt räknas till 100-140/ 60-90mmHg.

Besväras man normalt av lågt blodtryck, kan kontrasterna bli stora till värden som normalt sett räknas till okej.

Därför viktigt veta vad man har i blodtryck när man mår bra.  


Har du tappat gnistan?

Det är något som händer när vi har brist på energi i vårt akupunktursystem. Särskilt tydligt blir det nu när organen tunntarm och hjärta hör till årstiden. Till sommarens årstid hör just dessa organ som får oss att känna oss lite nere, sommardeppiga, sorgsenheten finns där av ingen anledning, ångesten och oron kommer krypandes. Vi tappar lusten och känner oss låga i sinnet när kroppens system saknar Qi, energi 💚. Energibristen får vi av ett obalanserat leverne. Inget negativt nödvändigtvis. Ofta energiska, idérika och ambitiösa personer som lite bränner energin i båda ändarna, kan känna igen sig mer av just detta. Glädjen och lusten blir för "hett" just sommartid. Balans är det svåraste när man är personen som gillar att det går i 120. Planera in din återhämtning alltid. En bra start i alla fall. Värt ändå tänka på, för att må så bra som bara möjligt. 

Många upplever en skillnad genom att gå på akupunktur. Högteknologisk akupunktur, mätbara behandlingsmetoder bara hos din Herb Pharma terapeut 🌟 

Ångest, andning och akupunktursystemet

När vi får ångest påverkas vår andning. Vi andas snabbare och den ökade syresättningen stressar lungorna. Koldioxidhalten i kroppen blir för låg. Vårt mentala mående påverkas av den här obalansen, känsloläget krisar och ångesten blir total. Det här styrs både i medveten handling och i det omedvetna. Vi kan skapa ångest genom att syresättas oss för mycket, andas häftigt, skapar till slut en hyperventilation. Panikångest. Vi kan skapa lugnet genom att öka halten av koldioxid, pås-andas i ett akut skede. På lång sikt lära oss att andas mer rätt. Trappa ner graden av ångest. Lungans meridian är direkt påverkad i sammanhanget.
Ibland är detta inte så lätt när kroppen sköter detta i förvirring och kaoset handlar om överlevnad framför självläkning. Självläkningen är just vad kroppen är bäst på, ämnad att pyssla med. Långvarig stress orsakar just kaos i vårt system. När akupunktursystemet ät stressat, vilket den nästintill alltid är vid ångestpåslag. Dessa värden kan vi mäta och läsa av och behandla med Qi-power. Dagens teknik möjliggör mätning och behandling med högteknologisk akupunktur. När vi får ner stressen i akupunktursystemet minskar eller försvinner symtomen. En relaxator rekommenderas vid behov, ett hjälpmedel för reglera andningen. Är systemet i obalans är det svårare på egen hand, därav orsak till behandling. Behandlingar för ett mer balanserat mående 💚

Herb Pharma naturtepati

Din hälsa - Vårt fokus

Vårt mående hänger samman med våra fysiska symtom

Enligt traditionell kinesisk medicin hänger vår kropps
och våra själsliga symtom ihop. Oroar vi oss, har det samband med magen och så vårt immunförsvar. Går vi "all in" i rädslan sätter det sig i både bihålor, nacke och rygg. Katastroftankar och panik har en koppling till stress som kan leda både till tinnitus och yrsel. Stress är ett fördärv. Dålig självkänsla och avsaknad av livsgnistan hör även hit. Ilska och frustation har sambandet värk, höfter och inflammation. Även trötthet. Vi grubblar.
Sorg har kopplingar till andningsorganen, hosta, luftrör, hud/eksem. Ångest. Värk i handleder eller armar.
Att vara objektiv och något distanserad till sina känslor har betydelse för vårt mående. Lägger vi locket på, förvärrar vi de känslomässiga symtom på sikt. Vi kommer inte undan, vi behöver bearbeta våra känslor för balans.
Eftersom vi kan behandla fysiska symtom, kommer vi också åt de själsliga måendet. Vår mentala hälsa.
Att välja glädjen framför oro och rädsla, gynnar oss även fysiskt. Vi är en helhet 💚

Matintoleranstest för 46 livsmedel

Nytt i behandling! Genom ett stick i fingret tas några droppar blod, med en pipett sugs blod upp för testet som visar på eventuell intolerans på 46 livsmedel. Har vi misstankar om intoleranser är detta en bra kartläggning. Testet har fler perspektiv i för de som går i behandling hos mig. Genom en "vanlig" blodanalys jag gör kan vi få fram att man har läckande tarm t.ex., men inte varför. Det här matintolerans testet är som pricken över i:et. Här kan du direkt få svar på; vad ska jag undvika för att kroppen ska få bättre förutsättningar att självläka. För att i nästa steg möjligen fasa in livsmedel som man tidigare haft en känslighet mot. Gäller ej då allergi, utan endast intolerans. En intolerans är inte samma sak som allergi. Intolerans är en känslighet som inte sällan orsakas av en läckande tarm.

Herb Pharma Natureterapi

Din Hälsa - Vårt fokus 💚


Behandling för ditt immunförsvar

Genom akupunktur kan ditt immunförsvar behandlas. Behandling sker med högteknologisk akupunktur. Även antioxidanter och tillskott för tarmfloran är av stor vikt. Är ditt akupunktursystem stressat, är även ditt immunförsvar stressat och har svårt med ditt försvar. Har vi brist på energi i vårt akupunktursystem, har vi sällan motståndskraften att stå emot en infektion. Akupunkturbehandlingarna används i syfte att balansera vårt system, att vi har styrkan att stå emot kommande infektioner. Människor som är i balans är mer motståndskraftiga. Tvätta händerna och välj glädjen framför rädslan. Våra känslor påverkar oss på cellnivå.

Din Herb Pharma naturterapeut
Nina Lindberg


Rumsspray med kristaller

Sprayen har en mild och mycket behaglig doft av citrus, innehåller bla kristaller av ametist och bergskristall, vilket gör sprayen unik.

Bergkristallen är den kraftfullaste healingstenen bland alla kristaller.

Ametisten som sten kan bäras för att skydda sig från negativitet och stress. En rumsspray som har i syfte att hela och frigöra oss från stress. Min personliga favorit både hemma och på kliniken.

Din Herb Pharma naturterapeut Nina Lindberg


Hjärtat

När det kommer till akupunktursystemet har hjärtats organflöde stor betydelse för vårt mående. Hjärtat är den som närar andra organ med energi. Likt moder jord.

Glädjen ger hjärtat energi, skräcken ger panik, sorgen gör oss nedstämda och stressen bränner ut. Tröttheten till andra delar av kroppen blir uppenbar, i den utsträckning att vi i värsta fall inte längre kommer upp ur vår säng. Energibristen är total, flera eller alla organflöden har energibrister. Vilket kan bekräftas i en mätning av ditt akupunktursystem.

Glädjen är viktig. Vad och vem blir jag glad av? Vad matar jag mitt sinne med? Ha med i beräkningen vad vi ofrivilligt blir utsatta för, som sorg t.ex.

Mycket kan vi påverka, men inte allt..

Glädjen är vår drivkraft, men driver vi för hårt, brister orken. Balans.

Kommer snart i behandling! Kosmetisk akupunktur. Akupunkturbehandlingar för din yttre skönhet som tar hänsyn till din inre hälsa. Nu finns det alternativ till dig som inte vill använda fillers och botox. Mer info kommer inom snar tid!

Laxi

16.05.2019

Herp Pharmas örter är grundade i traditionella kinesiska medicinen, Laxi innehåller 75% rabarber samt tamarind, fikon och plommon. Örterna säljs och rekommenderas endast hos teamet Herb Pharma naturterapeuter. Laxi är en av örterna som används i samband med en detox. Vid behov är den särskilt bra använda i samband med förstoppning.

Att må bra

10.05.2019

När vi mår bra känns det. Vi känner oss balanserade, vi är varken klumpiga eller frustrerade. Vi bara är, utan att fundera varför det känns si eller så. Vi är positiva, ser ljust på livet och vår omgivning, utan varken misstanke eller eftertanke. Vi är fria från rädslorna som begränsar oss. Vi sover bra, vi är pigga och vakna tills...

Brustet hjärta som i symtom liknar hjärtinfarkt, orsakas av sorg och trauman. Alla har vi en ryggsäck att bearbeta, sorg och trauman vi drabbats av måste bearbetas för att inte fresta på organet. Enligt den klassiska kinesiska medicinen har hjärtat med just sorg att göra. I hjärtats energi sitter glädjen när vi är i balans, har tillräckligt med...

Astramin

03.05.2019

Astramin, en nyhet i hyllan! I syfte att stärka immunförsvaret på cellnivå. I blodanalysen ser vi effekterna av hur den påverkar den oxidativa stressen/ fria radikalskador. Som handlar om cellens åldrande, vårt oftast för tidiga åldrande. Den uppstår när vi har för lite av återhämtningen. Vi måste ha balans för att hålla oss friska, det finns inga...

bokadirekt.se

02.05.2019

Jag är ansluten till bokadirekt.se. Där kan du läsa under info om vardera behandlingsform. Bokningssystemet där du lätt bokar, bokar om dina tider vid behov. När du bokat en tid får du en bekräftelse på din mejl med en avbokningskod som du behöver vid en eventuell ombokning. Där ser du lätt vilka tider som är tillgängliga och vad som passar...

Kroppens obalanser handlar inte bara om det kroppsliga symtomen. Låg självkänsla, tilltro till sig själv och andra, rädslor som urartar i katastroftankar utan rimlig grund, ilska och frustation, bittra tankar, obeslutsamhet, misstänksamhet och svartsjuka eller ångest är känslor och tillstånd vi sällan känner nämnbart av i balans. I behandling är...

Är du företagare/förening och vill erbjuda dina anställda/medlemmar en "prova på dag" hos mig. Prova på behandlingarna anpassas utefter era behov och önskemål. Välkommen höra av er så berättar jag mer om möjligheterna till behandlingar för ett bättre mående.

Har du fått nog av dina besvär och vill du veta hur din kropp mår på cellnivå? Vill du komma åt grundorsakerna till dina symtom!? Eller i bästa fall skapa förutsättningarna för slippa symtom som störd sömn, besvär med magen, hormonellt, värk i kroppen, huvudvärk, inflammation, trötthet, klåda/eksem eller uselt humör är bara några av symtomen som vi...

Glad Påsk

17.04.2019

Helgdagarna ger lite extra ledigt. Det gör gott för oss. Det är i vilan läkningsprocesserna i vår kropp får utrymme göra vad de ska. Passa på varva ner, rör på dig och gör det du får energi av, kravlöst. Då mår vi som bäst. Återhämtningen är lika viktig som prestationen. Det är här vi skapar förutsättningen för balans. Att vara...

Tid för detox

16.04.2019

Perfekt tid att påbörja en detox är när man är lite långledig. Alternativt efter en ledighet som inneburit att man unnat sig lite extra.Detoxen består av fyra delar. Laxi, Uri och Ginger som är renande för tarmen, Candi som inte gillas av varken parasiter, candida (svamp) eller mögel. Reningsprocessen syftar till att rena tarmen fysiskt, men ofta...